MINDFUL MAARSSEN

Voor een leven met Minder negatieve gedachten en Meer aandacht.Wat is mindfulness?


De meest geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn:  

‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn:‘bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen.’

Mindfulness heeft 2 basiscomponenten: de eerste component betreft het sturen van de aandacht. De tweede component is de houding, die open en uitnodigend is tegenover alle innerlijke ervaringen.  

1. Het sturen van de aandacht

Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van gedachten. Als hulpmiddel wordt tijdens het oefenen – en bij mindfulness in het dagelijks leven – vaak de aandacht gericht op het ademen. Dit is dan een vast referentiepunt van waaruit alles wordt waargenomen. Het vermogen om afleidingen te herkennen en steeds weer terug te keren naar het onderwerp van de aandacht, is eveneens een belangrijk aspect. De kernvaardigheid bij mindfulness is het doorbreken van de ‘automatische piloot’, van onze neiging te reageren zonder ons dat bewust te zijn. Door je aandacht in het hier en nu te kunnen richten kan je onder andere leren je minder te laten leiden door je eigen negatieve gedachten.   

2. De open en accepterende houding

Het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als we het onaangename toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken. Deze houding staat haaks op onze gebruikelijke houding: beoordelen en van daaruit handelen. Deze stand wordt ook wel de ‘doe-stand’ genoemd. Die wordt automatisch ingeschakeld als ons brein een verschil constateert tussen onze huidige en de gewenste toestand. Kortom: als we niet hebben wat we willen. Dat is het meest merkbaar als er onaangename gevoelens zijn. Er wordt gezocht naar een verklaring en een oplossing om zo het vervelende gevoel te laten stoppen. Deze doe stand verdwijnt pas als er een oplossing gevonden is of omdat andere,  meer urgente taken de aandacht opeisen. De doe-stand is geschikt bij praktische, technische en intellectuele taken, maar is zo ingebakken dat hij ook automatisch ingeschakeld wordt bij emotionele problemen. De zijn-stand kenmerkt zich door: niet-oordelen, toelaten, nietstreven, accepteren, begrijpen op basis van directe ervaring en een bredere aandacht. Als emoties een rol spelen is de zijn-stand, die in veel opzichten het tegenovergestelde is van de doe-stand, meer geschikt. Door de emoties die er zijn meer toe te laten, kan je leren om op een meer adequate manier te reageren op deze emoties.  

De Mindfulness levenswijze maak je jezelf eigen  door het doen van meditatie-oefeningen.   

Waarvoor kun je mindfulness gebruiken?

Mindfulness kan van nut zijn bij allerlei gevoelens en gedrag waar mensen last van kunnen hebben. Inmiddels zijn er uit wetenschappelijk onderzoek al veel aanwijzingen dat mindfulness effectief kan zijn bij onder andere de onderstaande klachten.

  • stressklachten  
  • piekeren  
  • somberheid  
  • angsten  
  • pijnklachten  
  • aandachts-en concentratieproblemen  
  • weinig zelfvertrouwen  
  • verwerkingsproblemen